"Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy.

To, co inni ludzie - prawdziwi czy wymyśleni - robią, myślą i czują
jest bezcennym przewodnikiem w rozumieniu, kim jesteśmy
i kim możemy się stać..."

Ursula K. Le Guin

wtorek, 13 listopada 2012

18 listopada

Konkurs fotograficzno - literacki "Spacerkiem po Józefowie" - realizowany
 w ramach projektu etwinning.

          Zapraszamy do udziału!!!


1. Postanowienia ogólne

1.1. Cel
Celem konkursu jest promocja Józefowa,  wspieranie aktywności uczniów, kształtowanie w nich postaw prospołecznych.
2. Regulamin
2.1. Organizatorzy
Organizatorami  Konkursu fotograficzno - literackiego
"Spacerkiem po Józefowie" - zwany dalej konkursem, jest Biblioteka Gimnazjum nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej w Józefowie

2.2. Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Gimnazjum nr 1
w Józefowie.

2.3. Tematy:
a). Ciekawe miejsca: architektura, krajobraz.
b).Ciekawi ludzie Józefowa: twórcy, pasjonaci, kolekcjonerzy, artyści, najstarsi mieszkańcy.
2.4. Terminy:
Prace nadsyłamy na adres:  
gimnazjum1.biblioteka@gmail.com
Konkurs trwa od 19 listopada do 20 grudnia 2012r
Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi 10 stycznia 2013r.

2.5. Forma:
Zgłaszanie prac do konkursu odbywa się  drogą elektroniczną, zapis dokumentu w postaci Word97-2003.
Parametry fotografii:
- max. szerokość: 450 pix
- max. wysokość: 400 pix
- format pliku: .jpg
- Fotografie – z  krótkim opisem słownym jej zawartości, w przypadku fotografii architektury i krajobrazu – konieczne jest podanie lokalizacji.
Każdy z autorów może nadesłać dowolną liczbę prac.
Zgłoszenie pracy   konkursowej stanowi jednocześnie akceptację wszystkich zapisów niniejszego regulaminu
2.6. Zasady oceny i wyboru zwycięzców
Oceny prac dokonają jurorzy. Na jej ocenę końcową  składać się będzie suma punktów otrzymanych od wszystkich niezależnych jurorów.
2.7. Deklaracje
Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację,
że osoba nadsyłająca pracę:
- jest autorem/autorką załączonych zdjęć. Prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie.
- przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu
- wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883)

- wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatorów Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie dla celów promocji Konkursu.
2.8. Nagrody  
W konkursie przyznane zostaną nagrody za najlepsze prace Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przyznania nagród specjalnych i nagród dodatkowych.
3. Postanowienia końcowe

3.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii
i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne. Decyzja o usunięciu takich treści jest niepodważalna i ostateczna.

3.2 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.

3.3 Zezwolenie na publikację wizerunku:
Ja (imię i nazwisko) ur. (data i miejsce urodzenia) legitymujący się dokumentem (wpisać rodzaj, serię i numer dokumentu) wyrażam zgodę … (tu wpisujemy swoje imię i nazwisko) na publikację mojego wizerunku (podpis osoby wyrażającej zgodę).
Takie zezwolenie powinno ponadto zawierać: miejsce i czas sporządzenia, nazwę dokumentu oraz czytelny podpis osoby fotografowanej)poniedziałek, 12 listopada 2012

6 listopada

Rok  Józefa Ignacego Kraszewskiego
w naszej   bibliotece
 
 
         W 2012 roku obchodzimy 200. rocznicę urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812-1887), dlatego  ten rok został ustanowiony  Rokiem Józefa Ignacego Kraszewskiego. 

                                                               Kraszewski jest autorem licznych powieści historycznych,
z których Stara baśń (1876) należy do najbardziej znanych. Książka ta zapoczątkowała cykl powieści o dziejach narodu polskiego. Z tej okazji w naszej bibliotece zagościły bibliofilskie wydania Starej baśni wśród których najstarszy egzemplarz pochodzi z roku 1879.
środa, 31 października 2012

30 października


Wieczór „Zwykli – Niezwykli”Dnia 30 października odbył się w bibliotece kolejny wieczór  literacko – filmowy, który tym razem poświęcony był świętym i błogosławionym Kościoła katolickiego. Wspaniale wybrany moment – w wigilię dnia Wszystkich Świętych..
A co dokładnie  robiliśmy?
Na początku rozmawialiśmy o Halloween. To bardzo trudny temat.
Z pomocą księdza Daniela Filipowicza uzyskaliśmy odpowiedź na wiele nurtujących nas pytań. Następnie Pani Ula Lewandowska przedstawiła nam  sylwetki  niektórych Świętych, których warto naśladować m.in. za ich radość życia, odwagę, uczciwość,  wiarę i ogromną miłość do Boga i ludzi.
Zastanawialiśmy się wspólnie nad cechami, jakie powinien posiadać pozytywny człowiek. Zobrazowaliśmy  to podczas  zabawy biblioterapeutycznej, stwarzając drzewo, na którego liściach wypisywaliśmy   dobre cechy człowieka.
Następnie oglądaliśmy krótką prezentację o ojcu Maksymilianie Marii Kolbe, opowiedzianą przez Panią Agnieszkę Adamowicz. Mieliśmy okazję zobaczyć historię jego życia  wyświetloną  przy  pomocy dawnego rzutnika
i starych klisz, co dla nas – młodych było to niezwykłe. To dopiero było przeżycie!
Obejrzeliśmy również prezentację mojego autorstwa o siostrze Faustynie.
Okazuje się, że w kulturze Polski święci obecni są również w wielu przysłowiach – zwłaszcza tych odnoszących się do meteorologii. Mieliśmy okazję przekonać się o tym podczas zabawy w dopasowanie imienia świętego do odpowiedniego przysłowia.
Nasz katecheta Pan Mariusz Koperski umilał nam spotkanie, grając
i wspólnie śpiewając piosenkę Arki Noego: „Taki duży, taki mały może świętym być….”
                                                        Anita Seredyn

wtorek, 9 października 2012

5 października

Poezja "Pokolenia Kolumbów"

W przeddzień święta naszego gimnazjum, w bibliotece odbyła się wieczornica filmowo – poetycka  pt. „Pokolenie Kolumbów”. Zaproszeni na uroczysty wieczór młodzież
i nauczyciele, mieli okazję, w pięknej scenografii, wysłuchać informacji o życiu
i twórczości pisarzy i poetów polskich, którzy utrwalali w swoich dziełach pamięć
o tamtych dniach.
Goście mieli okazję poznać filmografię dotyczącą Powstania Warszawskiego, a kulminacją był pokaz filmu „Kanał” – Andrzeja Wajdy z  kanonu Filmoteki Polskiej.
 Na zakończenie spotkania, w blasku nastrojowych lamp naftowych, wspólnie  czytaliśmy wiersze wspominając odwagę i męstwo młodych ludzi w czasie okupacji.
    Refleksyjny i pełen emocji wieczór poezji wspaniale wkomponował się w obchody święta szkoły.

czwartek, 6 września 2012

1 września

Witajcie w bibliotece
Wakacje tak szybko minęły. Trochę szkoda tych beztroskich dni, które już za nami, teraz już tylko nauka, klasówki, sprawdziany i testy. Nie zniechęcajcie się - zapraszamy do szkolnej biblioteki, zarówno tych, którzy kontynuują naukę, jak też i tych, którzy w gimnazjum stawiają swoje pierwsze kroki. Na stronie biblioteki będziemy zamieszczać informacje o różnych ważnych  i ciekawych wydarzeniach. Postaramy się zainteresować Was różnymi formami zajęć.
Zapraszamy do biblioteki    
   
 

poniedziałek, 4 czerwca 2012

Lista najlepszych czytelników w maju 2012

Miejsce          Imię i nazwisko                          Klasa          Liczba wypożyczeń

1.                   Anna Rzyszkiewicz                        1D                          12
1.                   Anna Wojda                                   2E                          12
2.                   Manuela Belka                               2C                          8
3.                   Aneta Wścieklicka                          3D                          5
4.                   Radosław Frelek                            1D                          4
5.                   Martyna Kulczycka                        1A                          3
5.                   Zuzanna Maria Adamczyk             1B                          3
5.                   Szymon Czerwiński                        1C                          3

poniedziałek, 7 maja 2012

Lista najlepszych czytelników w kwietniu 2012

Miejsce        Imię i nazwisko                 Klasa        Liczba wypożyczeń

1.                 Kajetan Abram                   1C            17
2.                 Manuela Belka                   2C             8
3.                 Małgorzata Warpas           1C             6
3.                 Anna Rzyszkiewicz            1D             6
4.                 Adam Gorajek                   1C              5
5.                 Zuzanna Adamczyk           1B             4
5.                 Karolina Truskolaska         1C             4
5.                 Teresa Janaszek                 2E             4
5.                 Krzysztof  Stasiuk              3E             4

wtorek, 24 kwietnia 2012

23 kwietnia – Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich


Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę własności intelektualnej prawem autorskim.
Pomysł organizacji święta zrodził się w Katalonii. W 1926 roku wystąpił z nim wydawca, Vicente Clavel Andrés.  23 kwietnia jest tam hucznie obchodzonym świętem narodowym, jako dzień jej patrona – Świętego Jerzego. Zgodnie
z długą tradycją w Katalonii obdarowywano w ten dzień kobiety czerwonymi różami, mającymi symbolizować krew pokonanego przez Św. Jerzego smoka.
Z czasem kobiety zaczęły odwzajemniać się mężczyznom podarunkami
w postaci książek.
23 kwietnia to również symboliczna data dla literatury światowej. W tym dniu, w roku 1616 zmarli Miguel de Cervantes, William Shakespeare i Inca Garcilaso de la Vega (przy czym datę śmierci Shakespeare’a podaje się według kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – według gregoriańskiego).
Na ten sam dzień przypada również rocznica urodzin lub śmierci innych wybitnych pisarzy, np. Maurice’a Druona, Halldóra Laxnessa, Vladimira Nabokova, Josepa Pla i Manuela Mejía Vallejo.
W Hiszpanii Dzień Książki jest świętem oficjalnym już od roku 1930.
Od 1964  tradycja ta kultywowana jest we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych. Obecnie Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich celebrowany jest na całym globie – od Nowej Zelandii po Kanadę. W Polsce
ta tradycja trwa od 2007 roku*.

* informacje ze strony WWW [dostęp:23.04.2012]: http://www.swiatowydzienksiazki.pl/strona.php?p=13.

poniedziałek, 2 kwietnia 2012

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

2 kwietnia na całym świecie jest obchodzony „Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci”. Święto zostało ustanowione w 1967 roku.
Jest obchodzone w rocznicę urodzin duńskiego poety a zarazem jednego
z największych światowych baśniopisarzy Hansa Christiana Andersena. Ustanowione w celu promowania pięknej literatury i grafiki dla młodego czytelnika.

Co roku inny kraj jest gospodarzem tego dnia, projektując i rozsyłając plakat
z mottem. Nasz kraj miał ten zaszczyt w 1979 roku. W tym roku jest nim Meksyk, plakat projektował Juan Genovius, a autorem motta „Once upon a time, that was a story that the whole word told”  jest Francisco Hinojosa.Dawno dawno temu, pewnego dnia, pojawiła się Opowieść.

Dawno dawno temu, pewnego dnia, pojawiła się Opowieść. Składało się na nią wiele różnych historii: o nieposłusznych dziewczynkach i uwodzicielskich wilkach, szklanych pantofelkach
i zakochanych książętach, mądrych kotach i małych, ołowianych żołnierzykach, przyjaznych olbrzymach i fabrykach czekolady. Historie te zapełniły świat słowami, obrazami
i przedziwnymi postaciami. Bawiły, zachwycały, sprawiały, że świat nabierał wielorakich znaczeń. Przez wieki zwielokrotniły się, powtarzając tysiąc i jeden raz: „Dawno dawno temu, pewnego dnia, pojawiła się Opowieść.”
Kiedy czytamy, opowiadamy lub  słuchamy, ćwiczymy naszą wyobraźnię. Któregoś dnia, bez naszej wiedzy, jedna z tych historii wróci do nas, pomagając rozwiązać trudności, jakie napotykamy w życiu. 
Czytając, opowiadając lub słuchając, powtarzamy odwieczny rytuał, który odegrał zasadniczą rolę w historii cywilizacji: tworzenie wspólnoty. Dookoła Opowieści jednoczą się kultury
i pokolenia, uświadamiając nam, że jesteśmy jednością – Japończycy, Niemcy, Meksykanie, ci, którzy żyli w siedemnastym stuleciu i my, współcześni, czytający w Internecie; dziadkowie, rodzice, dzieci.
Historie wypełniają życie każdego z nas w podobny sposób, gdyż, mimo dzielących nas różnic, w głębi duszy wszyscy jesteśmy bohaterami opowieści.
W odróżnieniu od żywych istnień, które się rodzą, rozmnażają i umierają, opowieści
są nieśmiertelne. Zwłaszcza te, które należą do tradycji, mogą być wielokrotnie adaptowane, opowiadane na nowo, ubierane w inne słowa. W ten sposób stajemy się ich współautorami. 
Dawno dawno temu, był także kraj, pełen mitów, baśni i legend, które przetrwały przez stulecia. Przekazywane z ust do ust wzruszały, zaskakiwały, bawiły i uczyły. Był to też kraj, gdzie niewielu mieszkańców miało dostęp do książek. Ale to właśnie zaczęło się zmieniać. Dzisiaj, opowieści docierają do nawet najbardziej oddalonego zakątka mojego kraju, Meksyku.
A znajdując czytelników, spełniają swoją rolę w budowaniu wspólnoty, rodziny, indywidualności, w znajdowaniu szczęścia.
Lista najlepszych czytelników w marcu

Miejsce        Imię i nazwisko                Klasa            Liczba wypożyczeń

1.                Anna Rzyszkiewicz                  1D              9
1.                Manuela Belka                         2C              9
2.               Gabriel Lewandowski               3C              8
2.               Jakub Biały                               3E              8
3.               Zuzanna Adamczyk                  1B              6
4.               Monika Adolska                        2G              5
5.               Michał Rendaszka                    1C               4
5.               Małgorzata Warpas                  1C               4
5.               Katarzyna Bąk                          3E               4

2 kwietnia

Siódma rocznica śmierci papieża Polaka

Chociaż nie jestem wśród was na codzień,
jak bywało przez tyle lat dawniej -
to przecież noszę w sercu wielką troskę.
Wielką, ogromną troskę.
Jest to, moi drodzy, troska o was.
Właśnie dlatego,
że od was zależy jutrzejszy dzień.

                                                  Jan Paweł II
 

środa, 28 marca 2012

26 marca

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie zorganizowała spotkanie autorskie z pisarką Anną Onichimowską, które odbyło się w bibliotece Gimnazjum nr 1. Uczestniczyli w nim uczniowie klas pierwszych. Anna Onichimowska jest autorką wierszy, opowiadań, słuchowisk radiowych oraz scenariuszy teatralnych i filmowych. Pisze książki nie tylko dla dzieci
i młodzieży, ale również dla dorosłych. Autorka jest laureatką licznych prestiżowych nagród krajowych i zagranicznych, m.in. otrzymała Nagrodę Literacką im. Kornela Makuszyńskiego,
a zbiór opowiadań Najwyższa góra świata został wpisany na Listę Honorową IBBY. Pisarka nominowana była do nagrody Prezydenta RP i głównej nagrody w Cannes, w konkursie im. K. Kieślowskiego za scenariusz do Dnia Czekolady. Jej książki, opowiadania i dramaty tłumaczone są na włoski, francuski, angielski, słoweński, niemiecki, koreański, chiński, szwedzki.
Po przywitaniu gościa pisarka opowiadała o swoim życiu, pracy a także o bohaterach swoich książek. -Jako mała dziewczynka jeździłam figurowo na lodzie. Dziś także aktywnie spędzam czas.- powiedziała Anna Onichimowska. Pisarka zdradziła także sekret, skąd czerpie inspiracje. -Pomysły dosłownie leżą
na ulicy. Wystarczy się tylko po nie schylić i je podnieść – powiedziała autorka – zachęcając uczniów, by oni także potrafili dzielić się swymi spostrzeżeniami. -Nie mogę powiedzieć, że jestem bogata. Wystarcza mi jednak na życie
i potrafię utrzymać się z pisania. Bardzo dobrze czuję się
w Finlandii, spędzam tam około siedmiu miesięcy w roku. – Tam też najlepiej mi się pisze…… Uwielbia, kiedy jej opowiadania mają „otwarte zakończenie”, stosując je, bardziej przykuwa uwagę czytelników, sprawia, że o książce dłużej się później pamięta. Na koniec spotkania uczniowie podziękowali Pani Onichimowskiej, wręczyli kwiaty oraz mieli okazję kupić książkę i zdobyć Jej autograf. Dziękujemy Pracownikom biblioteki za niezwykłe autorskie spotkanie, na pewno przeczytamy pozycje książkowe prezentowane przez samą Annę Onichimowską.


środa, 21 marca 2012

Kartka z kalendarza - 21 marca

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Poezji.

Poezję -
tylko co to takiego poezja
Niejedna chwiejna odpowiedź
na to pytanie już padła
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam się tego
jak zbawiennej poręczy


                              Autor: Wisława Szymborska, Niektórzy lubią poezję


Poezja zawiera w sobie najwięcej prawdy. Bo proza może być fikcją od początku do końca,
a poezja jest raczej zapisem emocji. Natomiast nie jest to też do końca prawda o człowieku, bo przecież każdy wiersz jest zapisem chwili. W związku z czym niekoniecznie oddaje całokształt człowieka, jego istotę.


                              Autor: Hanna Banaszak

 

czwartek, 8 marca 2012

Rok Janusza Korczaka


Biblioteka zaprasza na trwającą już wystawę pt. "Janusz Korczak - przyjaciel dzieci i młodzieży".
Nasza wystawa ma przypomnieć czytelnikom, że Janusz Korczak budował i rozwijał idee pedagogiczne wykraczające poza standardy opieki wychowawczej tamtych lat. Swoją postawą, działalnością społeczno-kulturalną, literacką i pedagogiczną przekraczał tradycyjne podziały między narodowościami, religiami, orientacjami politycznymi i statusami społecznymi.

Zapraszamy

poniedziałek, 5 marca 2012

Lista najlepszych czytelników w lutym 2012

Miejsce      Imię i nazwisko            Klasa     Liczba wypożyczń
1.               Anna Wojda                     2E           10
2.               Anna Rzyszkiewicz         1D             9
3.               Teresa Janaszek              2E             8
4.               Julia Gudaj                     3F             7
5.               Monika Balcer                 1D            5
                  Radosław Frelek              1D            5

sobota, 3 marca 2012

3 marca - Międzynarodowy Dzień Pisarzy

Meteorolodzy, lekarze, wojskowi, nauczyciele... każdy ma swoje święto. Również pisarze mają swój dzień.


Trzeciego marca wszyscy pisarze świata będą obchodzili swoje święto! Światowy Dzień Pisarzy został ustanowiony w 1984 roku przez PEN Club czyli międzynarodowe stowarzyszenie pisarzy założone w 1921 r. w Londynie w celu promowania przyjaźni oraz intelektualnej współpracy pomiędzy pisarzami z całego świata. Nazwa to skrót nazwy utworzony od pierwszych liter słów: poets, playwriters, essayists, novelists - poeci, dramatopisarze, eseiści, powieściopisarze.
W Polsce Światowy Dzień Pisarza nie jest jeszcze świętem obchodzonym w szczególny sposób. Owszem, są organizowane rozmaite spotkania autorskie oraz wieczory literackie. Pisarzom jednak większą uwagę poświęca się w Światowym Dniu Książki obchodzonym 23 kwietnia.poniedziałek, 27 lutego 2012

Karta pocztowa - "Mój skrawek świata"

3 marca


W bieżącym roku nasz Józefów obchodzi 50- lecie  otrzymania praw miejskich. Z tej okazji młodzież gimnazjalna weźmie udział w warsztatach plastyczno - informatycznych. Uczniowie będą mogli zaprojektować  karty pocztowe  promujące  miasto.
Wszystkich chętnych zapraszamy na godz. 10.30.

Projekt: „Mój skrawek świata”,
realizowany w programie eTwinning
 

 

                    Gimnazjum nr 1
                         w Józefowie

 

 

    Spojená škola
v Nižnej nad OravouBiblioteka zaprasza młodzież naszego gimnazjum do wzięcia udziału w realizacji projektu „Mój skrawek świata”, realizowanego przy współpracy uczniów ze Słowacji, którego celem jest promocja Józefowa oraz miasta partnerskiego.

Opis projektu:
Uczestnictwo w tym projekcie da uczniom, w sposób wieloaspektowy, szansę poszukania, sklasyfikowania, porozmawiania o…., podzielenia się, napisania, porównywania oraz zaprezentowania informacji dotyczących swojej miejscowości.

Cele:
- poznanie kultury, historii swoich miast i ich okolic
- zainteresowanie tradycjami, folklorem, ważnymi obiektami
i miejscami związanymi z przeszłością naszych miejscowości.
- kształtowanie postawy szacunku dla dawnych tradycji
i zwyczajów

-nabywanie sprawności w posługiwaniu się technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi
-rozbudzenie kreatywności uczniów
-kształcenie umiejętności poszukiwania, selekcjonowania, gromadzenia i prezentowania informacji
-rozwijanie własnych talentów
-nabywanie kompetencji językowych

wtorek, 21 lutego 2012

21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

"Ojczysty - dodaj do ulubionych" to kampania społeczno-edukacyjna Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
Organizatorami są Narodowe Centrum Kultury i Rada Języka Polskiego.
Kampania społeczno-edukacyjna „Ojczysty - dodaj do ulubionych” ma przypominać o roli
i miejscu języka ojczystego w życiu Polaków, ma przyczynić się do podnoszenia świadomości językowej, do ugruntowania poczucia, że polszczyzna jest tworzona przez każdego użytkownika i że to każdy z nas jest za nią odpowiedzialny.*


* Informacje pobrane ze strony: http://www.facebook.com/jezykojczysty?sk=wall#!/jezykojczysty?sk=info [dostęp: 21.02.2012 r.]

Lista najlepszych czytelników w I semestrze 2011/12

Miejsce    Imię i nazwisko           Klasa       Liczba wypożyczeń
1.           Anna Rzyszkiewicz           1D        38
2.           Anna Wojda                      2E        29
3.           Urszula Ogonowska         3F        24
4.           Magdalena Balińska         2C        21
5.           Teresa Janaszek                2E        21

środa, 15 lutego 2012

Lista najlepszych czytelników w styczniu 2012

Miejsce     Imię i nazwisko                Klasa              Liczba wypożyczeń

1.              Maciej Korporowicz              1E                   8
2.              Magdalena Balińska             2C                  5
3.              Szymon Czerwiński              1C                   3
4.              Monika Balcer                        1D                  3
5.              Anna Rzyszkiewicz               1D                  3

wtorek, 7 lutego 2012

Listy najlepszych czytelników wrzesień - grudzień 2011

Lista najlepszych czytelników w grudniu 2011

Miejsce      Imię i nazwisko                Liczba wypożyczeń
1.               Marta Rokicka (1A)                     12
2.               Aneta Wścieklicka (3D)                9
3.               Anna Rzyszkiewicz (1D)               5
4.               Magdalena Balińska (2C)             5
5.               Aleksandra Felczak (3B)               4
6.               Nadia Sajjad (3B)                          3
7.               Paweł Pielach (1E)                        2
8.               Przemysław Mazanek (1H)          2
9.               Elżbieta Oleszkiewicz (2A)           2
10.             Wiktoria Jaworska (2B)               2

Lista najlepszych czytelników w listopadzie 2011

Miejsce      Imię i nazwisko                Liczba wypożyczeń
1.               Urszula Ogonowska (3F)             15
2.               Teresa Janaszek (2E)                   14
3.               Anna Rzyszkiewicz (1D)              12
4.               Anna Wojda (2E)                         11
5.               Michal Rendaszka (1C)                7
6.               Aneta Wścieklicka (3D)                7
7.               Wiktoria Jaworska (2B)               5
8.               Bartosz Bieńko (2E)                     5
9.               Marek Zbysiński (3F)                   4
10.             Katarzyna Wojtyczek (1A)           3

Lista najlepszych czytelników w październiku 2011

Miejsce      Imię i nazwisko                Liczba wypożyczeń
1.               Maciej Ornat (1F)                         11
2.               Anna Wojda (2E)                         11
3.               Anna Rzyszkiewicz (1D)               8
4.               Magdalena Balińska (2C)             7
5.               Urszula Ogonowska (3F)              7
6.               Teresa Janaszek (2E)                    6
7.               Weronika Ołpińska (3G)               6
8.               Michał Warejko (1D)                    4
9.               Marta Cichecka (1F)                     4
10.             Aleksandra Kwiatkowska (1G)     4

Lista najlepszych czytelników we wrześniu 2011

Miejsce      Imię i nazwisko                Liczba wypożyczeń
1.               Daria Ditkowska (1A)              10
2.               Anna Rzyszkiewicz (1D)         10
3.               Magdalena Czarnecka (2D)     9
4.               Katarzyna Tołwińska (3H)      9
5.               Manuela Belka (2C)                 6
6.               Barbara Odolak (3F)                6
7.               Paulina Chacińska (1G)           5
8.               Aleksandra Florczak (2E)        5
9.               Anna Wojda (2E)                     5
10.             Julia Antos (3F)                       5

POGOTOWIE EDUKACYJNE

Od 10 lutego w naszej bibliotece działa pogotowie edukacyjne.
W każdy piątek w godz. 15:05 – 15:50 można uzyskać pomoc w:
        - przygotowaniu do lekcji,
        - pisaniu referatów,
        - przygotowaniu do sprawdzianów/testów,
        - wyszukiwaniu informacji.

ZAPRASZAMY J

środa, 1 lutego 2012

WIECZÓR Z HARRYM POTTEREM

W piątek 13 stycznia Biblioteka Gimnazjum w Józefowie zaprosiła do siebie fanów Harrego Pottera. Na potrzeby tego magicznego wieczoru, pracownia przemieniła się w Szkołę Magii
i Czarodziejstwa. Po sprawdzeniu biletów o godz. 16:00 otworzyły się wrota „Biblioteki Hogwart” gdzie przyszli czarodzieje i czarodziejki zostali serdecznie przywitani. Potem nastąpiła ceremonia przydziału nowicjuszy do czterech domów: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, Slytherin. Podczas spotkania uczestnicy poznawali i tłumaczyli zaklęcia, odgadywali postacie występujące we wszystkich częściach przygód Harrego, brali udział w zabawach i konkursach. Na zakończenie tego magicznego spotkania wspólnie obejrzeliśmy film „Harry Potter i Insygnia Śmierci. Część I” oraz dokonywaliśmy porównań adaptacji filmowej z tekstem literackim.
O godzinie 20:30 przybyli rodzice i zabrali swoich czarodziejów do mugolskich domów.
Wszyscy doskonale się bawiliśmy, tym bardziej, że zbliżały się właśnie długo oczekiwane ferie. Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę.

KONKURS CZYTELNICZY "ZAREKLAMUJ KSIĄŻKĘ"

W dniu 16 listopada 2011 r. Biblioteka Gimnazjum nr 1  ogłasza konkurs czytelniczy pod hasłem "Zareklamuj  książkę", skierowany do wszystkich uczniów i nauczycieli naszej szkoły.
Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży.

Regulamin:
1. Należy tak "zareklamować" książkę by zachęcić innych do sięgnięcia po nią.
2. Prace przynosimy do biblioteki szkolnej.
3. Forma: pisemna, składająca się maksymalnie z 600 znaków, opatrzona czytelnym podpisem na odwrocie (zawierającym imię  nazwisko lub pseudonim autora).
4. Nie będzie  oceniana twórczość zbiorowa i odwzorowana
5. Prace oddane na konkurs przechodzą na własność organizatora; Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystywania w celach popularyzatorskich.
6. Pod koniec każdego miesiąca wyłonionych zostanie dwóch laureatów, a wyróżnione utwory  zostaną przeczytane przez Radio Węzeł. Dla laureatów danego miesiąca organizatorzy przewidzieli upominki.
7. Na początku czerwca, spośród „miesięcznych laureatów”,  ogłoszony zostanie zwycięzca któremu wręczony zostanie dyplom oraz nagroda książkowa.
8. Na prace czekamy do 23 kwietnia 2012 roku (Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich).

Życzymy wszystkim wspaniałych pomysłów!!!

wtorek, 31 stycznia 2012

BOOKCROSSING - UWOLNIJ KSIĄŻKĘ!

22 września 


W dniu dzisiejszym, na zajęciach czytelniczych, uczniowie naszego Gimnazjum
w składzie: Ania Rzyszkiewicz, Daria Ditkowska i Michał Kostyra, jako pierwsi
w naszym mieście, zapoczątkowali akcję bookcrossingu.
Na czym polega bookcrossing? Każdy z nas ma w domu pozycje, które zamiast służyć kolejnym pokoleniom czytelników, przyciągają kurz na półkach. Nie taka przecież jest rola książki, one istnieją po to, by trafiać do ludzi. Tym właśnie jest Bookcrossing. To dzielenie się książkami z innymi, za darmo. Idea ta polega
na celowym pozostawianiu książek w miejscach publicznych dla potencjalnych czytelników, ci z kolei po znalezieniu rejestrują książkę na stronie internetowej www.bookcrossing.pl, a po przeczytaniu ponownie pozostawiają
ją w przypadkowym miejscu, może to być ławka w parku, parapet w szkole, autobus, pociąg... . Dzięki internetowemu systemowi monitoringu, można będzie prześledzić dalsze losy uwalnianych książek, które niczym zaobrączkowane ptaki wypuszczane są do lotu. Koordynatorkami wydarzenia
są Panie: Katarzyna Tanert i Agnieszka Adamowicz.


GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek:            8:00 - 16:00
Wtorek:                     7.30:00 - 16:30
Środa:                        8:00 - 16:00
Czwartek:                  8:00 - 8,30 9.00-16
Piątek:                     8:00 - 15.00