"Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy.

To, co inni ludzie - prawdziwi czy wymyśleni - robią, myślą i czują
jest bezcennym przewodnikiem w rozumieniu, kim jesteśmy
i kim możemy się stać..."

Ursula K. Le Guin

piątek, 18 stycznia 2013

18 stycznia

 "Kto się przysłów trzyma,  ten się mądrym stanie” - konkurs  plastyczno - literacki.


Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka Gimnazjum nr 1 w Józefowie.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 21.01.2013 r. i trwa do 20.02.2013 r.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji, przebiegu i wyłonienia zwycięzcy  konkursu, organizator powoła komisję konkursową.
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25 lutego 2013 r. 


   Warunki wzięcia udziału w konkursie

1.     Konkurs adresowany jest  do  uczniów  Gimnazjum nr 1 w Józefowie.
2.     Praca  powinna zawierać   zilustrowane przez ucznia  dowolne polskie przysłowie.
3.     Ilustrację należy wykonać w  formacie A3.
4.     Prace muszą być pracami własnymi, wcześniej nienagradzanymi
 i niepublikowanymi.
5.     Nadesłanie pracy na konkurs, oznacza zgodę autora na jej późniejsze upowszechnianie przez organizatora na stronie internetowej
i w wydawnictwach zwartych.
6.     Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.
7.     Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową.