"Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy.

To, co inni ludzie - prawdziwi czy wymyśleni - robią, myślą i czują
jest bezcennym przewodnikiem w rozumieniu, kim jesteśmy
i kim możemy się stać..."

Ursula K. Le Guin

niedziela, 28 września 2014

Tydzień Książek Zakazanych w naszej bibliotece


Tysiące książek przez stulecia było cenzurowanych zarówno przez władze religijne, polityczne, protesty społeczne czy samych autorów. Wydawać by się mogło, że takie praktyki to przeszłość i w XXI wieku każdy ma prawo pisać i mówić to, co żywnie mu się podoba.
Niestety, akcje związane z takimi powieściami jak seria o Harrym Potterze J. K. Rowling czy bestseller E. L. James „Pięćdziesiąt twarzy Greya” pokazują, że cenzura choć brzmi anachronicznie, wciąż jest żywa. W samym ostatnim wydaniu Indeksu Ksiąg Zakazanych,
który datuje się na rok 1948 (tylko umowne 12 lat dzieli nas
od wkroczenia postmoderny!) znajdowało się ponad 4 tys. pozycji,
które nie powinny ujrzeć światła dziennego.

 


niedziela, 7 września 2014

Konkurs literacki - Wiersz o Łączniczkach Armii Krajowej


Kto z Was ma duszę poety,  niech napisze wiersz o łączniczkach Armii Krajowej.

Być może to właśnie on stanie się później hymnem naszego Gimnazjum a Ty na zawsze wpiszesz się w historię  szkoły!!!

 

Regulamin konkursu poetyckiego


"Wiersz o patronkach Gimnazjum nr 1 w Józefowie –Łączniczkach Armii Krajowej"

1.Cele konkursu:
·         popularyzowanie twórczości poetyckiej
·         rozwijanie sprawności pisania wierszy
·         odkrywanie młodych talentów
·         zainteresowanie uczniów poezją
·         promocja szkoły.
2.Uczestnicy konkursu: uczniowie  Gimnazjum nr 1 w Józefowie
3. Forma wiersza:
dowolna, zgodna z artystycznymi wyborami twórców;
treść – zgodna z tematem konkursu: wojna, heroizm, bohaterstwo Łączniczek Armii Krajowej, Ojczyzna itp. Słowo „łączniczka / łączniczki” powinno wystąpić w tekście wiersza co najmniej raz, prace powinny być opisane na odwrocie drukowanym pismem.
Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasa).
4. Zasady i sposób zgłaszania prac konkursowych.
 Konkurs trwa do 19 grudnia 2014 r. Prace należy składać do biblioteki.
Wiersz – samodzielna praca ucznia - nie może być wcześniej publikowany ani nagradzany.
Organizator nie zwraca tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość opublikowania tekstu na szkolnej stronie internetowej oraz  dalszego  wykorzystania  podczas uroczystości szkolnych.
Na uczestników czekają nagrody, a  laureaci otrzymają dodatkowo - jako ocenę cząstkową - szóstkę z języka polskiego.
 Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora.
5. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  9 stycznia 2015 r.
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptowaniem jego Regulaminu.
2. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu stają się własnością organizatora. Autorzy przenoszą na organizatorów prawa autorskie, tj. prawa do publikacji drukiem, prawa do przenoszenia dzieła na nośniki elektroniczne, prawa do publikacji w Internecie i prezentacji na wystawach w szkole.
3. Prace nieczytelne, nieestetyczne, niezgodne z regulaminem, nie będą brane pod uwagę.
4. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.
5. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej szkoły
i w gablocie przy bibliotece.
Zapraszamy do udziału w konkursie!