poniedziałek, 23 marca 2015

2-4 marca - Ogólnopolskie Wybory Książek


W tych dniach, w naszej bibliotece trwały Ogólnopolskie Wybory Książek. To przedsięwzięcie ogłoszone zostało na łamach  miesięcznika „Biblioteka w Szkole”, a patronat nad nim objęła Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik – Rostkowska. Jego celem  było poznanie i upowszechnienie faktycznych zainteresowań czytelniczych uczniów oraz promocja czytelnictwa i biblioteki.

W wyborach udział wzięło 101 uczniów, którzy zaproponowali  93 tytuły. Wśród nich największą popularnością cieszyły się pozycje z zakresu  fantastyki  czy beletrystyki  ale nie zabrakło także innych ciekawych propozycji, np.  o tematyce szachowej.

Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy za tak liczny udział w głosowaniu!