"Czytamy książki, by odkryć, kim jesteśmy.

To, co inni ludzie - prawdziwi czy wymyśleni - robią, myślą i czują
jest bezcennym przewodnikiem w rozumieniu, kim jesteśmy
i kim możemy się stać..."

Ursula K. Le Guin

środa, 26 marca 2014

21 marca

Rok 2014 obchodzimy pod znakiem Jubileuszu „650 lat w służbie książki” pod honorowym patronatem Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP.

       Komitet organizacyjny, w którego skład wchodzi Polska Izba Książki, przygotowuje z tej okazji wiele ciekawych inicjatyw, które będą promować książki i czytelnictwo.


          W
ięcej informacji na stronie  Jubileuszu:      www.sbp.pl/650

poniedziałek, 17 marca 2014

17 marca

Książka w obiektywie i na obrazie


17.03.2014 – 23.05.2014


REGULAMIN  KONKURSU1.    Tematem konkursu jest artystyczne ujęcie książki 
      na fotografii lub na obrazie (technika dowolna).
2.  Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 zdjęcia
lub 2 obrazy.
3.  Prace mogą być kolorowe lub czarno – białe
-         zdjęcia w formacie do 30x40;
-         obrazy w formacie nie większym niż A3;
4. Zgłaszane do konkursu prace należy opisać na odwrocie: tytuł pracy, imię, nazwisko, wiek, klasa.
5.  Prace należy przekazać do Biblioteki.
6.  Oceny pracy oraz przyznanie nagród dokona Jury konkursu.
7.  O terminie przyznania nagród organizatorzy poinformują 
    z wyprzedzeniem.
8.  Zgłoszenie pracy do konkursu oznacza wyrażenie zgody 
    na ich nieodpłatne wykorzystywanie do promocji Gimnazjum  i Biblioteki. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywanie prac zgłoszonych do konkursu
w dowolnej formie podając dane autora (imię  
i nazwisko).

9.   W przypadku, gdy na zdjęciu przedstawiona będzie także osoba, do pracy należy dołączyć zgodę na prezentowanie jej wizerunku, następującej treści: Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku na wystawie oraz w celu promocji szkoły i biblioteki.

8 marca


 W dniu otwartym naszej szkoły biblioteka cieszyła się ogromnym zainteresowanie zarówno dzieci jak
i rodziców.

Bardzo nas to cieszy.


poniedziałek, 3 marca 2014

21 lutego

Pamiętajmy o języku
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – coroczne  święto 
obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. 
Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów 
uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według UNESCO, niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.